Výskumná činnosť

Identifikácia historických premostení na strednom toku rieky Slaná

Malé stredoveké opevnenia na západnom Slovensku

Stredoveká dedina Baratka pri Leviciach