Šibenice v regióne Gemer-Malohont

Miesto, kde stála rimavsko-sobotská šibenica

Na mieste šibenice v Rimavskej Sobote boli viditeľné kamene, súvisiace pravdepodobne s úpravou popraviska

Šibenica v Rimavskej Sobote na I. vojenskom mapovaní z rokov 1782-1785 (zdroj: mapire.eu)