Hlinený podstavec z doby bronzovej

Pred vyše tritisícdvesto rokmi stála na mieste dnešnej obce Čerenčany (okres Rimavská Sobota) dedina, z ktorej zostali pod zemským povrchom len jamy, vyplnené tisíckami rokov starým materiálom. V jednej z takýchto odpadových jám, ktoré archeológovia nazývajú objekty, sa podarilo nájsť v roku 2010 keramické fragmenty zaujímavého predmetu.

Tento predmet bol vyrobený z hliny zmiešanej s plevami pre lepšiu konzistenciu materiálu. Konštrukčná odolnosť bola zvýšená aj drevenými drúčikmi v najviac zaťažených miestach. Následne bol takto vytvorený predmet vypálený v peci, podobne ako iné keramické nádoby tých čias.

Po poskladaní jednotlivých dielov sa zistilo, že sa jedná o drevo-hlinitý podstavec kruhovitého tvaru so štyrmi výčnelkami tvoriace "nohy" podstavca. Vnútorný priemer 60 cm zrejme umožňoval osadenie veľkých zásobníc alebo amfor. Zrejme slúžil na osadenie veľkých nádob za účelom ohrevu ich obsahu alebo iba ako stojan na trvalejšie uloženie potravín.


Video uverejnené nižšie približuje digitálnu rekonštrukciu a interpretáciu funkcie predmetu z hlinenými nohami.

Obrázky z procesu počítačovej rekonštrukcie podstavca

Model podstavca vytvorený na základe fragmentov