Kláštorný kostol v Slavci-Gombaseku

Miesto, kde stál stredoveký pavlínsky kláštor, je situované v malebnom prostredí Slovenského krasu pri rieke Slaná. Rieka za tisícročia vyformovala úzke a mohutné údolie do skrasovatených vápencových planín. Neďaleko odtiaľ sa nachádza aj turistami vyhľadávaná Gombasecká jaskyňa. Gombasek, kedysi samostatná dedina, je dnes súčasťou obce Slanec. Aj z malého počtu nálezov vieme, že tieto miesta boli osídlené vo viacerých dejinných obdobiach od staršej kamennej doby.

Stredoveký kostol bol súčasťou zaniknutého pavlínskeho kláštora Panny Márie. V súčasnosti stojí len torzo južného múra. V roku 2018 prebehol plošný archeologický výskum ktorý priniesol veľa zaujímavých poznatkov. Archeologický výskum viedol PhDr. Alexander Botoš z Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote, v spolupráci s Ma. Maximom Mordovinom, PhD. z Eötvös Loránd Tudományegyetem v Budapešti.

Viac informácií o dejinnom vývoji a najnovších poznatkoch z archeologického výskumu, obsahuje dokumentárny film o kláštornom kostole v Slavci-Gombaseku, ktorého tvorcom je Daniel Bešina, autor portálu curtis.sk

360 ° prezentácia interiéru kostola v Slavci-Gombaseku!

Nová 360 ° prezentácia interiéru kostola tak ako bol odkrytý počas archeologického výskumu! Môžete tak vidieť to čo už dnes neuvidíte. Odkrytý interiér je hypoteticky rekonštruovaný podľa toho čo bolo na výskume objavené. Pri prezentácií boli využité metódy digitalizácie (fotogrametria) a modelovacie 3D programy pre rekonštrukciu podoby kostola. Prezentácia obsahuje viacero fotografií z výskumu.