Čertova pec

Nenápadný európsky unikát

Malá jaskyňa nazvaná Čertova pec sa nachádza na juhovýchodnom úpätí pohoria Inovec na západnom Slovensku neďaleko obce Radošiná. V rokoch 1958-1961 tu vykonal archeologický výskum Juraj Bárta z Archeologického ústavu SAV v Nitre.

Výskumom sa tu podarilo zistiť osídlenie z paleolitu, eneolitu, halštatu (staršia doba železná) a stredoveku.

Jaskyňa je však v odbornej verejnosti známa najmä nálezmi z paleolitu. Počas výskumu sa tu podarilo zachytiť tri kultúrne vrstvy v superpozícií. Významný je nález treťohorných ulitníkov, ktoré sú zvyškom z náhrdelníka a kamenná industria (nástroje). Relatívna chudobnosť nálezov môže svedčiť o tom, že paleolitickí lovci využívali jaskyňu len sezónne. Zvyšky ľudských kostí a sánok môžu svedčiť o kultovom význame jaskyne.

Jaskyňa je malá - jej dĺžka je približne 40 m. Nálezy zo staršej doby kamennej patria k najstarším na Slovensku. Je priechodná z oboch smerov. Menší otvor však bol spriechodnený až v 20. storočí.

Lokalita je viditeľná z hlavnej cesty na Piešťany a je pomerne dobre prístupná verejnosti. Žiaľ, kvalita prezentácie a vzhľad okolia svedčia o zanedbanosti zo strany lokálneho spoločenstva.

Použitá literatúra:

  • BÁRTA, J. Jaskyňa Čertova pec pri Radošine. In: Slovenský Kras, r. X. 1972, s. 73-86.

Fotogrametria Čertovej pece

Čoskoro pribudne 360°stupňová prezentácia a prehliadka 3D modelu celej jaskyne...