Obrázky

Kláštorný kostol v Gombaseku

Tvrdza v Topoľčiankach, 14. storočie

Nížinný hrádok v Nitre-Chrenovej, 12. storočie

Gotický kostol sv. Jána Krstiteľa v Rimavskej Sobote

Digitálna rekonštrukcia podstavca z doby bronzovej z Čerenčian

Stredoveký hrádok v Nitrianskych Hrnčiarovciach